Fortress-scandinavia  
      English  Version

 
Siden lavet af:


 Optræk til krigene


 1. Slesvigske Krig 1848-50

 Træfningerne
    
     -
Fredericia
    
  Marinen

 Grave og mindesmærker 2. Slesvigske Krig 1864


 Mysunde

 Selk

 Dannevirke

 Sankelmark

 Belejring Dybbøl

 Besættelsen af Jylland


 Stormen på skanserne


 Slaget ved Helgoland

 Overgangen til Als

 Marinen i 1864

 Lundby

 Freden

 De sårede og Røde Kors

 Efterspillet

 Festung
 Sonderburg-Düppel


 Skanserne 2010

 Grave og  mindesmærker
 - Sundeved og Als
 - Andre steder
 Istedløvens historie


 
Dreyse Bagladegevær

 
Oversigt artilleriet 1864

 Links:

 Københavns Befæstning

 Sikringsstilling Nord

 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864

 De 2 Slesvigske kriges betydning for Danmark.

 
 Perioden fra 1848 til 1864 fik enorm betydning for Danmark de følgende 70 år.
 Vi fik den første grundlov i 1848 og oplevede efter 1. slesvigske krig en brusende sejrsstemning hvorunder nationalromantikken  blom-
 
strede. At Danmark reelt intet fik ud af tre-årskrigen betød mindre.
 Derefter blev vi
i 1864 at blive belært om vore åbenbare  militære og storpolitiske begrænsninger. Ikke alene mistede vi hertugdøm-
 
merne, men vi  måtte også se en stor del at vore landsmænd blive tyske og se Sønderjylland blive en tysk provins.
 For Sønderjyderne fik 1864 en helt speciel betydning. De måtte lægge ryg til tysk overherre dømme, finde sig i en tvungen germani-
 
sering af samfundet og fornægtelse af alt dansk.

 1864 fik ikke alene meget stor betydning for vor forsvarspolitik men også vore udenrigspolitiske overvejelser, ikke mindst opfattelsen
 af Tyskland som nabo og potentiel fjende. Hele spørgsmålet  om forsvarssagen, Københavns befæstning og neutralitetspolitikken op
 til første verdenskrig, var  i høj grad præget af 1864.
 
 1864 er formentlig en del af vor nationale selvforståelse helt op til i dag.

  Danske soldaterns hjemkomst til København 1849
 Danske tropper ankommer til København 1850
 
Dybbøl sønderbombede skanser 1864
          Prøjsiske tropper i Dybbøl Skanser 1864