Fortress-scandinavia  
      English  Version
 
 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 Optræk til krigene

 1. Slesvigske Krig 1848-50
      Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
      Marinen

      Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
      Mysunde
      Selk
   
  Dannevirke
     
Sankelmark
      Belejring Dybbøl
      Besættelsen af Jylland

      Stormen på skanserne

      Overgangen til Als
      Lundby

      Marinen
       - Slaget ved Helgoland
      Grave, mindesmærker
      
Freden
      Efterspillet

     Festung
     Sonderburg-Düppel


 De sårede og Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  - Andre steder


 Myten om Pioner Klinke

 Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 Skanserne 2010
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864

 De 2 Slesvigske kriges betydning for Danmark.

 
 Perioden fra 1848 til 1864 fik enorm betydning for Danmark de følgende 70 år.
 Vi fik den første grundlov i 1848 og oplevede efter 1. slesvigske krig en brusende sejrsstemning hvorunder nationalromantikken  blom-
 
strede. At Danmark reelt intet fik ud af tre-årskrigen betød mindre.
 Derefter blev vi
i 1864 at blive belært om vore åbenbare  militære og storpolitiske begrænsninger. Ikke alene mistede vi hertugdøm-
 
merne, men vi  måtte også se en stor del at vore landsmænd blive tyske og se Sønderjylland blive en tysk provins.
 For Sønderjyderne fik 1864 en helt speciel betydning. De måtte lægge ryg til tysk overherredømme, finde sig i en tvungen germani-
 
sering af samfundet og fornægtelse af alt dansk.

 1864 fik ikke alene meget stor betydning for vor forsvarspolitik men også vore udenrigspolitiske overvejelser, ikke mindst opfattelsen
 af Tyskland som nabo og potentiel fjende.
 Hele spørgsmålet  om forsvarssagen, Københavns befæstning og neutralitetspolitikken op til første verdenskrig, var  i høj grad præget
 af 1864.  
 1864 har været en del af vor nationale selvforståelse helt op til i dag.

 
             Danske tropper tiljubles i København 1850
 

                           Prøjsiske tropper i Dybbøl skanser 1864