www.fortress-scandinavia.dk
    In English 
De Slesvigske Krige
1848-1850 og 1864

 Forside

 
Siden lavet af:

 Optræk til krigene

 1. Slesvigske Krig

 Træfningerne

 Fredericia

 
2. Slesvigske Krig

 Dannevirke

 Belejring Dybbøl

 Fredericia

 Stormen

 Overgangen til Als

 Freden

 De sårede og Røde Kors

 Efterspillet

Skanserne 2010

Istedløven
 
 

Netop udkommet bog der er en
perfekt fremmedfører til krigen
og de historiske steder.


De to Slesvigske kriges betydning for Danmark.

 Perioden fra 1848 til 1864 fik enorm betydning for Danmark de følgende 70 år.
 Vi fik den første grundlov i 1848 og oplevede efter 1. slesvigske krig en brusende sejrsstemning hvorunder nationalromantikken blom-
 
strede. At vi reelt intet fik ud af tre-årskrigen betød mindre.
 Derefter blev vi
i 1864 at blive belært om vore åbenbare  militære og storpolitiske begrænsninger. Ikke alene mistede vi hertugdøm-
 
merne, men vi  måtte også se en stor del at vore landsmænd blive tyske og se Sønderjylland blive en tysk provins.  For Sønderjyderne
 fik 1864 en helt speciel betydning. De måtte lægge ryg til tysk overherre dømme, finde sig i en tvungen germanisering af samfundet og
 fornægtelse af alt dansk.

 1864 fik ikke alene meget stor betydning for vor forsvarspolitik men også vore udenrigspolitiske overvejelser, ikke mindst opfattelsen af
 
Tyskland som nabo og potentiel fjende. Hele spørgsmålet  om forsvarssagen, Københavns befæstning og neutralitetspolitikken op til
 
første  verdenskrig, var  i høj grad præget af 1864.
 
 1864 er formentlig en del af vor nationale selvforståelse helt op til i dag.

 
  Danske soldaterns hjemkomst til København 1849
 Danske tropper ankommer til København 1849
 
Dybbøl sønderbombede skanser 1864
          Prøjsiske tropper i Dybbøl Skanser 1864
 

 
 
                                  

Websiden bruger cookies til at generere statistik for siden.
Hvis du klikker på et link på
denne webside accepterer du samtidig sidens brug af cookies.