English version

 Siden lavet af:
 

 Stillingens Baggrund.
 
 Stillingens forløb
 
 Opførelsen
 
 Infanteristillingerne
 
 De lette og middeltunge
 batterier
 
 De tunge batterier
 
 De omliggende lejre
 
 Fangerne der byggede
 
 Andre sønderjyske anlæg
 
 Andre batterier
 
 Zeppelin basen Tønder
 
 Dette kan du se i dag
 
 Find de enkelte anlæg
 Google Earth)
 Installer her
 
 Til start
 
 
  
Fortress-Scandinavia.dk

Del på Facebook


 


Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 
Sikringsstilling Nord blev bygget af den kejserlige tyske hær i perioden 1916-1918 som værn mod invasion fra nord. 
Over 900 støbte anlæg tværs over Sønderjylland fra Hoptrup ved Lillebælt i øst til Rømø i vest.
 

 

 Den danske hær sprængte, efter en meget hastig kortlægning iefteråret 1921, de fleste anlæg i luften i perioden  1922-26, idet  man
 både i hæren og i krigsministeriet nærede en oprigtig frygt for at anlægget kunne danne udgangspunkt for et senere angreb rettet
 mod Danmark.
 Anlægget fik herefter lov at gro til og blev glemt af de fleste. Mange af smårummene lå på privat jord, og blev brugt som kartoffelkældre
 og viktualierum. Men alle de, der havde haft deres daglige gang omkring anlæggene, huskede deres eksistens og virke.
 Midt i 1970'erne begyndte ingeniør Mogens Scott Hansen et halvt livsværk med at opspore anlæggene og resterne af dem,  katalogi-
 sere, finde kildemateriale og tale med lokalbefolkningen. Som arbejdet skred frem dukkede mere og mere af stillingen frem af glems-
 len, således at man i dag kan opleve dette store militære anlæg.
 
 Sikringsstilling Nord nåede ikke at dele skæbne med andre, nu helt forsvundne anlæg, som f.eks. Tune-stillingen mellem Køge Bugt
 og Roskilde Fjord og Fortunfortet ved Dyrehaven.
 
Se www.vestvolden.info

 Denne side er tilegnet alle de almindelige mennesker, der dagligt medvirker til formidling af vores historie og i tide gør påpeger vigtig-
 heden af vore kulturværdier. Også når systemet er tungt og det er op ad bakke.


 Kilder:
 Hovedsageligt er anvendt materiale der på forbilledlig vis er fremskaffet af Mogens Scott Hansen.
 Sikringsstilling Nord. Mogens Scott Hansen,Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1992
 Guide til Sikringsstilling Nord, Sønderjyllands Amt 1994.
 Sikringsstilling Nord, foreløbigt studie- og rekognoceringsgrundlag. Institut for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet
 Sicherrungsstellung Nord, Ulrich Holstein